bazy

bazy

bash
Bash
Poniższy skrypt pozwala na zapisanie danych z wybranej tabeli do pliku XML: #!/bin/bash db_user="uzytkownik" db_pass="Haslo" db_host="Adres.IP.lub.Nazwa.Hosta" db_name="Baza-Danych" db_table="Tabela" CMD="use ${db_name};SELECT * FROM ${db_table} WHERE enabled='yes';" ...
0