Poniższy skrypt pozwala na zapisanie danych z wybranej tabeli do pliku XML:

#!/bin/bash
db_user="uzytkownik"
db_pass="Haslo"
db_host="Adres.IP.lub.Nazwa.Hosta"
db_name="Baza-Danych"
db_table="Tabela"
CMD="use ${db_name};SELECT * FROM ${db_table} WHERE enabled='yes';"
# zapis pliku do katalogu użytkownika (root, jeśli skrypt jest uruchamiany przez root'a)
/usr/bin/mysql -h ${db_host} -u ${db_user} --password=${db_pass} --xml -e "$CMD">~/plik.xml
# zapis pliku do wskazanego katalogu
/usr/bin/mysql -h ${db_host} -u ${db_user} --password=${db_pass} --xml -e "$CMD">/sciezka/do/pliku.xml

Modyfikując odpowiednio polecenie, można wybrać żądane pola, etc.

Komentarze Facebook

Napisz Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz również

PRZYJAZNE NAZWY FRIENDLY NAMES

Rekursywna zmiana nazwy plików na przyjazne nazwy (friendly