Poniższa funkcja wyświetla katalogi i ich zawartość z określonej ścieżki katalogu:

<?php
function getDirectory( $path = '.', $level = 0 ){
$ignore = array( 'cgi-bin', '.', '..' );
$dh = @opendir( $path );
while( false !== ( $file = readdir( $dh ) ) ){
if( !in_array( $file, $ignore ) ){
$spaces = str_repeat( '&nbsp;', ( $level * 3 ) );
if( is_dir( "$path/$file" ) ){
echo "<strong>$spaces $file</strong><br />";
getDirectory( "$path/$file", ($level+1) );
} else {
echo "$spaces $file<br />";
}}}
closedir( $dh );
}
// Wywołanie funkcji:
getDirectory( "/ścieżka-do-katalogu" );
?>

Komentarze Facebook

Napisz Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz również

FACEBOOK GET TOTAL LIKES FAN COUNTER SCRIPT PHP OPEN GRAPH

Register your Developer Account at Facebook Developer: https://developers.facebook.com/. From